Inštalácia Fotovoltaiky na Dom

Zložitosť inštalácie fotovoltaických panelov na dome sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú veľkosť a zložitosť systému, typ strechy, miestne predpisy a požiadavky na povolenie a úroveň skúseností a odborných znalostí realizátora. Faktom však zostáva, že moderné fotovoltaické panely majú značnú flexibilitu inštalácie. Všeobecne sa fotovolatika môže inštalovať na rôzne typy budov, hál, ale aj na prístrešky a iné drobné objekty. Čo všetko je nutné vedieť o inštalácii fotovoltaiky na dom ak chcete využiť jej plný potenciál?

Fotovoltaika 03

Ako náročná je inštalácia fotovoltaiky na dom?

Vo všeobecnosti môže byť inštalácia základného fotovoltaického systému na typickom dome so štandardnou strechou a dostatočným množstvom slnečného svetla pomerne jednoduchým procesom. Stále si však vyžaduje určité technické znalosti a zručnosti na správne navrhnutie a inštaláciu systému vrátane umiestnenia a zapojenia panelov, meničov, batérií (ak sa používajú) a ďalších komponentov.

Je dôležité, aby ste si na inštaláciu fotovoltického systému najali kvalifikovaného a skúseného odborníka, ktorý bude schopný posúdiť vašu konkrétnu situáciu a odporučiť najvhodnejší systém pre vaše potreby, ako aj vybaviť potrebné povolenia a kontroly. Iba kvalifikovaný dodávateľ dokáže zabezpečiť bezpečnú a efektívnu inštaláciu, ktorá maximalizuje výhody solárnej energie pre váš dom.

Aký je najlepší typ strechy na inštaláciu fotovoltaiky?

Najlepší typ strechy na inštaláciu fotovoltaických panelov definuje viacero faktorov vrátane uhla, orientácie a sklonu strechy, ako aj od miestnych klimatických a stavebných predpisov. Vo všeobecnosti sú na maximalizáciu výroby solárnej energie ideálne strechy, ktoré sú orientované na juh, juhozápad alebo juhovýchod a majú sklon od 15 do 40 stupňov.

Fotovoltické panely však možno inštalovať na rôzne typy striech, okrem iného na asfaltové šindle, plechové, škridlové a ploché strechy. Typ strešného materiálu môže ovplyvniť proces inštalácie a náklady, ako aj odolnosť a životnosť systému.

Orientácia a sklon fotovoltaických (FV) panelov je rozhodujúca pre maximalizáciu výroby solárnej energie. Ideálna orientácia fotovoltických panelov na severnej pologuli je na juh, ale dobre môže fungovať aj orientácia od juhovýchodu po juhozápad. Panely by mali byť umiestnené tak, aby počas dňa prijímali čo najväčšie množstvo slnečného svetla, čo znamená vyhnúť sa tieneniu stromami, budovami alebo inými prekážkami.

Inštalácia na plochú strechu

  • Montáž fotovoltaických panelov na dom s rovnou strechou predstavuje najjednoduchšie riešenie čo sa týka prístupu. Nutnosťou pri plochej streche je inštalácia dodatočnej konštrukcie pre ideálny sklon fotovoltaických panelov. V ponuke však máme rôzne varianty nosných konštrukcií na upevnenie solárnych panelov na plochú strechu.

Inštalácia na šikmú strechu

  • Na štandardné šikmé strechy sa fotovoltaické panely montujú prostredníctvom špeciálnych hákov. Z príslušných miest sa šetrne odstránia škridly, do krovu sa nainštalujú nosné háky na ktoré sa následne uchytí hliníková konštrukcia nesúca samotné solárne panely. Miesta uchytenia hákov sa dôkladne odizolujú voči vlhkosti.

Inštalácia na nosnú konštrukciu

  • Tretím spôsobom inštalácie fotovoltaických panelov, ktorý sa využíva v prípade atypických alebo šikmých striech, je montáž na špeciálnu nosnú konštrukciu. Existuje viacero nosných konštrukcií, ktoré sa dajú ľahko prispôsobiť konkrétnemu objektu. Benefitom týchto hliníkových konštrukcií je nízka hmotnosť, odolnosť voči korózii a značné prispôsobenie sa danej streche.

Aký je optimálny sklon fotovoltaických panelov?

Optimálny uhol sklonu fotovoltických panelov sa líši v závislosti od miesta inštalácie a ročného obdobia. Vo všeobecnosti by mal byť uhol sklonu rovný zemepisnej šírke miesta, ale môže sa upraviť s ohľadom na sezónne zmeny uhla slnečného žiarenia. Napríklad v letných mesiacoch, keď je slnko vyššie na oblohe, sa môže použiť nižší uhol sklonu, aby sa zachytilo viac slnečného svetla. V zimných mesiacoch, keď je slnko nižšie na oblohe, sa môže použiť strmší uhol sklonu na účinnejšie zachytenie slnečného svetla.

Presnú orientáciu a sklon fotovoltaických panelov možno určiť rôznymi metódami, napríklad pomocou nástrojov na hľadanie slnečnej dráhy, slnečných grafov a počítačového modelovania.

S určením optimálneho umiestnenia a orientácie panelov s cieľom maximalizovať výrobu slnečnej energie a účinnosť systému vám radi poradíme.

Dôležité faktory inštalácie fotovoltaiky na dom

Jedným z najdôležitejších aspektov inštalácie fotovoltaických panelov na streche je zabezpečenie správnej a bezpečnej montáže panelov na príslušnú strešnú konštrukciu. To zahŕňa použitie vhodného montážneho hardvéru a techník na upevnenie panelov na strechu tak, aby odolali silnému vetru, silnému dažďu a iným poveternostným podmienkam.

Okrem toho je pre bezpečnosť a účinnosť nevyhnutné správne zapojenie a uzemnenie panelov a ostatných komponentov. Elektroinštalácia musí byť nainštalovaná v súlade s príslušnými elektrotechnickými predpismi STN, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Taktiež je nutné riadne uzemnenie fotovoltaiky, ktoré pomáha chrániť systém pred údermi blesku a inými elektrickými rizikami.

Okrem odbornej inštalácie je veľmi dôležité aj pravidelné monitorovanie výkonu systému, aby sa zabezpečilo, že konštantne vyrába očakávané množstvo energie. To sa môže uskutočniť prostredníctvom pravidelných revízií a monitorovacieho softvéru alebo zariadení, ktoré sledujú výrobu energie a poskytujú upozornenia na prípadné problémy alebo potrebu údržby.

Publikované 8. marca 2023

Zvažujete fotovoltiku? Obráťte sa na nás ešte dnes, radi zodpovieme vaše otázky a pripravíme ponuku.