ZELENÁ PODNIKOM — Dotácie na fotovoltiku pre firmy až do výšky €70 000 Viac informácií

Cena Fotovoltaiky

Jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia investujú do fotovoltaických systémov, je finančná návratnosť investície. Finančná návratnosť fotovoltického systému závisí od viacerých faktorov vrátane nákladov na fotovoltaický systém, množstva vyrobenej elektriny a nákladov na elektrinu zo siete. V tomto článku sa budeme podrobnejšie zaoberať jednotlivým faktormi a ich vplyvom na cenu fotovoltaiky.

Náklady na fotovoltický systém sú jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich finančnú návratnosť a výslednú cenu fotovoltaiky. Náklady na fotovoltaiku zahŕňajú náklady na panely, striedače, montážne systémy a iné komponenty, ako aj náklady na inštaláciu.

Fotovoltaika 02

V dôsledku technologického pokroku a zvýšenej konkurencie na trhu cena fotovoltaiky v posledných rokoch klesá, vďaka čomu sú fotovoltické systémy pre spotrebiteľov oveľa dostupnejšie. Využívanie fotovoltaiky sa v posledných rokoch výrazne zvýšilo, pretože svet sa orientuje na obnoviteľné zdroje energie. Tento posun bol spôsobený viacerými faktormi vrátane rastúceho povedomia o vplyve klimatických zmien, klesajúcich nákladov na fotovoltické systémy a technologického pokroku, ktorý zvýšil účinnosť a spoľahlivosť týchto systémov. O výhodách fotovoltaiky sa dočítate viac v našom článku Hlavné Výhody Fotovoltaiky.

Faktory ovplyvňujúce cenu fotovoltaiky

Jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich cenu fotovoltaiky sú náklady na materiály používané na ich výrobu. Hlavným materiálom používaným vo fotovoltaických systémoch je kremík, ktorý tvorí väčšinu nákladov na fotovoltaický panel. Náklady na kremík sa časom znižujú, pretože výrobné procesy sa stávajú efektívnejšími, ale stále zostávajú významnou súčasťou celkových nákladov na fotovoltaický systém.

Okrem nákladov na materiál ovplyvňujú cenu fotovoltaiky aj náklady na prácu a inštaláciu. Fotovoltické systémy si vyžadujú kvalifikovanú pracovnú silu na inštaláciu a náklady na túto pracovnú silu sa môžu výrazne líšiť v závislosti od lokality a zložitosti inštalácie. Náklady na inštaláciu môžu ovplyvniť aj také faktory, ako je veľkosť a orientácia inštalácie, typ použitého montážneho systému a miestne stavebné predpisy a nariadenia.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje cenu fotovoltaiky, sú náklady na financovanie. Komplexnejšie fotovoltaické systémy môžu byť finančne nákladnejšie a mnohí spotrebitelia sa rozhodnú financovať svoje inštalácie prostredníctvom úverov alebo iných finančných produktov. Náklady na financovanie môžu byť ovplyvnené podmienkami úveru, úverovou bonitou dlžníka a celkovým prostredím úrokových sadzieb.

V neposlednom rade cenu fotovoltaiky ovplyvňujú aj vládne stimuly. Mnohé vlády na celom svete ponúkajú stimuly na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vrátane fotovoltiky. Tieto stimuly môžu mať formu daňových úľav, grantov alebo dotácií a môžu výrazne znížiť náklady na fotovoltický systém.

Návratnosť fotovoltaiky

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje finančnú návratnosť, je množstvo elektrickej energie, ktoré daný fotovoltický systém vyrobí. Množstvo elektriny vyrobenej fotovoltickým systémom závisí od viacerých faktorov vrátane veľkosti systému, orientácie a sklonu panelov a miestnych klimatických podmienok. Väčší systém vyprodukuje viac elektriny, zatiaľ čo systém inštalovaný na mieste s vysokou úrovňou slnečného žiarenia vyprodukuje viac elektriny ako systém inštalovaný na mieste s nižším slnečným žiarením.

Dôležitým faktorom pri určovaní finančnej návratnosti fotovoltaického systému sú aj náklady na elektrinu zo siete. Ak sú náklady na elektrickú energiu zo siete vysoké, fotovoltický systém prinesie vyššiu finančnú návratnosť, pretože bude kompenzovať väčšiu časť elektrickej energie spotrebovanej majiteľom domu. Okrem toho niektorí distribútori ponúkajú čisté meranie, ktoré umožňuje majiteľom domov predávať prebytočnú elektrinu späť do siete, čo ďalej zvyšuje finančnú návratnosť fotovoltického systému.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje finančnú návratnosť fotovoltaického systému, je životnosť systému. Dobre navrhnutý a nainštalovaný fotovoltický systém môže fungovať 25 rokov alebo dlhšie, vyrábať elektrinu a šetriť peniaze na účtoch za elektrinu po mnoho rokov. Výkonnosť fotovoltického systému sa však časom znižuje, čím sa znižuje jeho schopnosť vyrábať elektrinu a ovplyvňuje jeho finančnú návratnosť.

Cenu fotovoltaiky teda tvoria náklady samotnú technológiu (cena materiálov použitých na výrobu konponentov), náklady na inštaláciu a spôsob financovania. S cenou fotovoltaiky úzko súvisí aj návratnosť fotovoltaiky. Tú ovplyvňuje, počiatočná investícia verzus množstvo elektrickej energie, ktoré daný fotovoltický systém vyrobí a samotná cena energie za ktorú je možné prebytočnú energiu predať. Predaj nevyužitej elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickým systémom môže byť spôsob, ako získať dodatočný príjem a kompenzovať náklady na vstupnú cenu fotovoltaiky. ZSE napríklad ponúka virtuálnu batériu, ktorá vám umožní čerpať energiu v čase keď ju vaša fotovoltaika nevyrába. Tím značne znižujete nákup energie zo siete.

Naše riešenia ponúkajú návratnosť investície do fotovoltiky pre rodinný dom približne do 8,5 roka. Vzhľadom na fakt, že cena fotovoltaiky závisí od typu, kapacity a náročnosti inštalácie, presný odhad ceny fotovoltaiky zistíte cez našu Nezáväznú ponuku.

Na záver možno konštatovať, že cenu fotovoltiky ovplyvňuje niekoľko faktorov vrátane nákladov na materiál, prácu a inštaláciu, financovanie, množstvo vyrobenej elektriny, cena elektriny zo siete, životnosť systému a vládne stimuly a politiky. Napriek mnohým faktorom, ktoré môžu ovplyvniť cenu fotovoltiky, celkový trend smeruje k poklesu nákladov na tieto systémy, čím sa stávajú čoraz dostupnejšou a cenovo prijateľnejšou možnosťou pre spotrebiteľov a podniky, ktoré sa snažia znížiť svoju uhlíkovú stopu a prejsť na obnoviteľné zdroje energie.

Publikované 9. februára 2023

Zvažujete fotovoltiku? Obráťte sa na nás ešte dnes, radi zodpovieme vaše otázky a pripravíme ponuku.