ZELENÁ PODNIKOM — Dotácie na fotovoltiku pre firmy až do výšky €70 000 Viac informácií

Štyry dôvody prečo si vybrať fotovoltický prístrešok na auto

Je lepší fotovoltický systém namontovaný na streche ale na prístrešku? V súčastnosti je trendom premeniť parkoviská na čisté zdroje energie pomocou fotovoltických systémov s vlastnou spotrebou.

Pensilsole Giulio Barbieri Srl

Keď systém poskytuje maximálny výkon :

Fotovoltický systém vyrobí 1000kWh až 1500kWh na každý kW inštalovaného výkonu v závislosti od miesto inštalácie, ale nie len to, existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú výkon systému :

  • Je potrebné pravidelne vykonávať dobrú údržbu, to znamená udržiavať povrch modulov čistý a pravidelne kontrolovať ich funkčnosť.
  • Peľ, jemný prach, vtáčí trus a lístie môžu v skutočnosti nepriaznivo ovplyvniť výkon systému.
  • Kľúčové je aj vetranie : je potrebné zabrániť prehrievaniu panelov, aby sa dosiahol čo najvyšší výkon systému.
  • Okrem bežnej údržby sa odporúča, aby majiteľ vykonával previdelné vizuálne kontroly poškodenia alebo nečistenia.


Pensilsole Giulio Barbieri Srl 7

Najčastejšie problémy strešného fotovoltického systému :

Mnohé spoločnosti inštalujú fotovoltické systémy na strechu svojich priestorov.

V takom prípade si udržiavanie systému vyžaduje prijatie špeciálnych bezpečnostných opatrení proti pádu, ktoré vyžaduje zákon, najmä na strechách so šikmým sklonom. K nákladom na inštaláciu systému na streche je preto potrebné pripočítať aj zabezpečenie kotevných úchytov na pripevnenie obsluhy pomocou postrojov a lán.

V konečnom dôsledku, ak dodávateľ nepracuje tak ako by mal, systém na streche by mohol byť škodlivý, pretože pripevnenie rámu panelu k strešnej doske by mohlo viesť k porušeniu strešných škridiel alebo hydroizlačných vrstiev, čím by vznikla infiltrácia dažďovej vody.

4 dôvody prečo si vybrať “FOTOVOLTICKÝ PRÍSTREŠOK NA AUTO”

1. Ulahčená údržba a vizuálne kontroly

Najbezpečnejším typom inštalácie, ktorý výrazne uľahčuje údržbu a tým zabezpečuje optimálnu prevádzku systému, je inštalácia na pristrešku pre auto. Okrem uľahčenia vizuálnej kontroly sa fotovoltické prístrešky dajú čistiť a udržiavať bez speciálnej starostlivosti a je zabezpečené maximálne vetranie panelov.

2. Zhodnotenie firemných parkovísk

Mnohé spoločnosti majú veľké parkoviská, ktoré by sa dali ľahko premeniť na čisté zdroje energie.

3. Nízke náklady na inštaláciu

Fotovoltické prístrešky na betónových základoch sú na Slovensku špecifikované ako dočasné stavby, takže nie je potrebné podávanie žiadosti na stavebné povolenie. Aj napriek tomu je ale dobré sa obrátiť na stavebný úrad vo vašej obci alebo meste a danie riešenie s nimi prekonzultovať.

4. Neexistuje riziko poškodenia strechy jestvujúcej budovy


PRÍSTREŠKY NA AUTÁ NA BETÓNOVÝCH ZÁKLADOCH

Naša spoločnosť ponúka prístrešky na autá na b

etónových základoch, aby sa urýchlila montáž bez poškodenia jestvujúceho parkoviska pre potreby výkopových prác na základ prístrešku.

DÁVAJTE POZOR, AKÉ MATERIÁLY SI VYBERÁTE !

Na trhu sú rôzne typy fotovoltických prístreškov pre autá. Najlacnejšie sú vyrobné zo železných profilov, materiálu, ktorý sa veľmi rýchlo znehodnocuje, ak sa nevykoná častá protikorózna


VLASTNÁ SPOTREBA : ČORAZ ČASTEJŠIA VOĽBA

Prechod na obnoviteľné zdroje energie je v súčastnosti nezastaviteľný a fotovoltika “dospela” do bodu kedy je zisková aj bez vládnych dotácií, najmä pre podniky.

Za desať rokov klesla cena fotovoltickej energie o 70% vďaka zníženiu nákladov na technológiu, čo je jedinečný jav, ktorý sa v žiadnom inom odvetví nevyskytol.

Táto skutočnosť spolu s neustálym zvyšovaním cien energie získavanej z fosilných palív nás už stavia do úplne nového scenára, podľa ktorého Slovensko využíva svoje slnenčné žiarenie prostredníctvom značných investícií do fotovoltiky.

Odpoveď je “Áno” aj bez štátnych dotácií je fotovoltika rentabilná najmä pokiaľ ide o vlastnú sptrebu elektrickej energie.

Pre podniky je v súčastnosti najvýhodnejšou voľbou vlastná spotreba : špičková výroba fotovoltického systému je totiž zhodná práve s pracovným časom keď je cena energie na trhu s elektrinou nízka.

To znamená, že vyrobenú elektrickú energiu je oveľa lacnejšie spotrebovať priamo ako ju dodávať do siete.

V priemyselnom sektore dosiahol podiel vlastnej spotreby 20% z celkovej výroby fotovoltických panelov, pričom toto číslo má expotencionálne rásť.

Tento prirodzený trhový trend čiastočne pomôže našej krajine dosiahnuť európske ciele, ktoré požadujú, aby sme do roku 2030 pokryli aspoň 30% hrubej domácej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Nielen európske smernice, ale aj skutočná výhodnosť fotovoltiky, ktorá už nie je závislá od štátnych dotácií už vo viacerých európskych štátoch prispieva k vytvoreniu špecifickej a jasnej regulácie, ktorá dokáže vytvoriť optimálne podmienky na realizáciu ešte stále nevyužitého vysokého potenciálu priemyselného reťazca tohoto odvetvia.


CHCETE ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU ZA ÚČELOM NÁVRHU PRÍSTREŠKU?

Publikované 2. apríla 2024

Zvažujete fotovoltiku? Obráťte sa na nás ešte dnes, radi zodpovieme vaše otázky a pripravíme ponuku.