Fotovoltický ohrev vody

Ohrev vody pomocou fotovoltaických panelov je ekologické a nákladovo efektívne riešenie, ktoré sa stáva čoraz populárnejším. Výroba teplej vody pomocou fotovoltaiky je vysoko efektívnym a ekologickým spôsobom, ako uspokojiť naše každodenné potreby teplej vody.

Fotovolticky ohrev vody

Solárne elektrárne na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) sú výborných riešením pre domácnosti, ktoré chcú znížiť spotrebu elektrickej energie alebo plynu pri ohreve TÚV. Fotovoltaické elektrárne určené na ohrev vody sa vyznačujú rýchlou návratnosťou, pretože vo väčšine domácnosti tvorí ohrev TÚV až 30-40% podiel nákladov v spotrebe elektrickej energie alebo plynu.

Fotovoltaika je nakonfigurovaná tak, že fotovoltaické panely umiestnené na streche objektu produkujú elektrickú energiu, ktorá následne putuje do MPPT regulátora, ktorý túto energiu spracováva. K tomuto regulátoru sa pripojí váš existujúci zásobnik TUV alebo sa nainštaluje nový.

Tento spôsob je vhodný taktiež aj pre domácnosti, ktoré ohrievajú teplú vodu plynom alebo tepelným čerpadlom. Zásobník na ohrev vody z elektrárne sa umiestni pred váš existujúci primárny ohrev vody, do ktorého prúdi voda už vyhriata zo slnečnej energie. Takto zohriata voda sa v primárnom zásobníku (bojleri) len dohreje.

Vo vašom existujúcom elektrickom zásobníku (bojleri) je TÚV primárne ohrievaná energiou zo slnka. Avšak ak je nedostatok slnečnej energie na dohriatie vody sa použije elektrina zo siete. Veľkou výhodou je, že domácnosť dokáže produkovať TÚV aj pri výpadku distribučnej siete.

Zvažujete fotovoltiku? Obráťte sa na nás ešte dnes, radi zodpovieme vaše otázky a pripravíme ponuku.