Ongrid fotovoltika

On-grid fotovoltická elektráreň

On-grid fotovoltická elektráreň je vhodná pre domácnosti, ktoré spotrebúvajú energiu hlavne počas dňa. Energia zo slnečného žiarenia sa bezprostredne po vyrobení použije na prevádzku elektrospotrebičov v domácnosti, a nespotrebovaná energia vráti späť do verejnej siete.

On-grid fotovoltika

On-grid fotovoltická elektráreň využíva solárne panely na výrobu elektrickej energie. Táto sa buď spotrebuje, alebo prenesie do verejnej elektrickej siete. On-grid fotovoltická elektráreň nevyužíva batérie na ukladanie energie a využíva len energiu, ktorú vyrobíte a ihneď spotrebujete.

Fotovoltické panely sú umiestnené na streche domu alebo na pozemku a sú namierené tak, aby získavali čo najviac slnečného svetla. Elektrická energia, ktorú vyrobia, sa potom prenáša do invertera, ktorý ju prevádza na striedavý prúd pre vlastnú spotrebu, pričom prebytočná energia sa prenesie do verejnej elektrickej siete, resp. virtuálnej batérie.

On-grid fotovoltická elektráreň je vhodná pre domácnosti, ktoré chcú využívať solárnu energiu na vlastnú spotrebu, ale zároveň chcú byť pripojené k verejnej elektrickej sieti a využívať aj energiu prenášanú do verejnej siete.

Hlavné vlastnosti On-grid elektrárne:

 • vysoká energetická a finančná úspora
 • najčastejšie používaný typ fotovoltickej elektrárne
 • navrhnutá len na úsporu nákladov z bezprostredne vyrobenej energie
 • vhodná pre domy, bytové domy a chaty s najväčším odberom počas dňa
 • jednoduchá inštalácia v porovnaní s inými systémami
 • cenovo najdostupnejšie riešenie
 • najvyššia návratnosť investície
 • možnosť vzdialeného monitorovania

On-grid fotovoltika s virtuálnou batériou

Virtuálna batéria vám umožní uložiť nespotrebovanú, vašimi panelmi vyrobenú energiu do "virtuálneho" úložiska vášho poskytovateľa energie. Takto uloženú energiu môžete následne využiť v čase, keď ju budete potrebovať (v noci, v zime, pri horších svetelných podmienkach).

Pri spätnej dodávke uloženej elektriny zaplatíte len distribučné a prenosové poplatky schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Silovú elektrinu, ktorú si beriete späť z virtuálnej batérie máte zadarmo. Množstvo elektriny, ktorú ste si uložili do virtuálnej batérie a následne odobrali späť, vám vo vyúčtovacej faktúre bude odpočítané od štandardnej spotreby v režime dodávky elektriny.

On-grid fotovoltická elektráreň na kľúč

Sučasťou dodávky On-grid elektrárne od nás sú:

 • fotovoltické panely
 • konštruckia pre uchytenie panelov na strechu
 • sieťový menič napätia (inverter) navrhnutý podľa výkonu elektrárne
 • kompletná elektroinštalácia AC/DC rozvádzača
 • montáž fotovoltického systému
 • revízna správa
 • projektová dokumentácia
 • doprava materiálu k zákazníkovi
 • administratívne úkony (podanie žiadosti na príslušnú distribučnú spoločnosť, vybavenie potrebných tlačív pre pripojenie malého zdroja, vybavenie virtuálnej batérie)
 • zaškolenie o fungovaní fotovoltickej elektrárne
 • nainštalovanie aplikácie pre kontrolu systému

Cena ON-GRID riešenia je závislá od výkonu systému a použitých komponentov, radi vám však pripravíme nezáväznú cenovú ponuku na mieru.

Fotovoltika od QRCOM

Vďaka fotovoltike dokážete znížiť náklady na energie až o 90%.
Ak sa rozhodnete pre fotovoltickú elektráreň s batériami, alebo off-grid riešenie,
zásadne zvýšite aj svoju energetickú nezávislosť. Vhodné riešenie fotovoltickej
elektrárne však vždy navrhneme až na základe vašich individuálnych potrieb.

Energetická istota v neistých časoch

Energetická
istota
v neistých
časoch

>Nižšie účty za energiu až do 90%

Nižšie účty
za energiu

až do 90%

Individuálny prístup pri návrhu riešenia

Individuálny
prístup
pri návrhu
riešenia

Až 25-ročná záruka na foto voltické panely

Až 25-ročná
záruka
na foto
voltické panely

Pravidelný servis pre zachovanie výkonu a záruky

Pravidelný
servis
pre zachovanie
výkonu a záruky

10+ rokov skúseností

10+ rokov skúseností. 100+ klientov. 10,000+ hodín.

Počas nášho pôsobenia sme zrealizovali stovky elektroinštalačných projektov a fotovoltických elektrární (hlavne) na západnom a strednom Slovensku. Prečítajte si o nás a pozrite si naše vybrané referencie.

Zvažujete fotovoltiku? Obráťte sa na nás ešte dnes, radi zodpovieme vaše otázky a pripravíme ponuku.