Faq

Otázky o fotovoltike

Na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa fotovoltiky a solárnych elektrární.

Čo je fotovoltika?

Fotovoltika je proces, ktorým sa využíva energia slnečného žiarenia na výrobu elektrickej energie. Tento proces sa vykonáva pomocou fotovoltických článkov, ktoré prevádzajú slnečnú energiu na elektrickú energiu.

Fotovoltické systémy sa často používajú na výrobu elektrickej energie v odľahlých oblastiach bez prístupu k elektrickej sieti a tiež na výrobu elektrickej energie pre súkromné domy a malé podniky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu s cenami energií sa fotovoltika čoraz častejšie využíva ako lacnejšia a stabilnejšia alternatíva.

Aké sú výhody využitia slnečnej energie?

Neobmedzený zdroj — slnko je neobmedzený zdroj energie, ktorý môže byť využívaný po celý rok, za predpokladu, že "svieti slnko".

Čistá a ekologická — slnečná energia je čistý zdroj energie, ktorý neprodukuje žiadne emisie skleníkových plynov a nepoškodzuje životné prostredie.

Dostupná — Slnečná energia je dostupná takmer všade na svete, čo umožňuje jej využívanie v rôznych oblastiach.

Nízke prevádzkové náklady — Slnečná energia môže pomôcť znížiť náklady na elektrickú energiu. Navyše, solárne panely sú jednorazovou investíciou a po inštalácii nevyžadujú žiadne ďalšie prevádzkové náklady.

Flexibilita — Solárne panely môžu byť inštalované na rôznych miestach, na strechy alebo steny budov, na zem alebo plot, a môžu byť tiež kombinované s inými zdrojmi energie.

Prispieva k znižovaniu závislosti od fosílnych palív — slnečná energia môže pomôcť znižovať závislosť od fosílnych palív, ako je ropa a plyn, čo môže prispievať k znižovaniu emisií skleníkových plynov a k ochrane životného prostredia.

Efektívny — solárne panely sú veľmi efektívne pri využívaní slnečnej energie na výrobu elektrickej energie.

Cenovo dostupný — cena solárnych panelov sa v posledných rokoch značne znížila, čo znamená, že inštalácia solárnej elektrárne je dostupná pre viac ľudí.

Koľko solárnych panelov potrebuje priemerná domácnosť?

Výkon solárnych panelov pre domácnosti sa líši v závislosti od veľkosti systému, účinnosti panelov a klimatických podmienok v oblasti. Priemerná domácnosť potrebuje asi 5 000 kWh elektrickej energie za rok, čo zodpovedá približne 14 kWh za deň.

Aby sa tieto potreby uspokojili, by sa mali inštalovať solárne panely s celkovým výkonom asi 5 kWp (kilowatt peak). Tieto panely by mali byť schopné vyprodukovať približne 4 500 až 6 000 kWh za rok, v závislosti od klimatických podmienok v oblasti.

Je dôležité si uvedomiť, že výkon solárnych panelov klesá s vekom a môže byť ovplyvnený znečistením a škrabancami. Je tiež dôležité zohľadniť, že výkon solárnej elektrárne bude závisieť aj od účinnosti panelov, orientácie a sklonu panelov, a klimatických podmienok v oblasti.

Aká je ideálna veľkosť a orientácia strechy?

Vhodná veľkosť a orientácia strechy pre inštaláciu solárnych panelov závisí od množstva slnečnej energie, ktorá je k dispozícii v danom oblasti, a od potrieb domácnosti alebo podniku pre elektrickú energiu.

Optimálna orientácia strechy pre solárne panely je na juh, aby sa čo najviac využilo slnečné žiarenie. Sklon strechy by mal byť tiež optimalizovaný pre maximálne využitie slnečného žiarenia, v závislosti od zemepisnej šírky.

V ideálnom prípade by mala byť strecha dostatočne veľká na to, aby sa tam zmestili solárne panely s dostatočným výkonom na uspokojenie potrieb domácnosti alebo podniku pre elektrickú energiu.

V prípade, že strecha nie je dostatočne veľká alebo orientovaná na juh, existujú aj iné možnosti ako napríklad solárne panely na zem, alebo solárne panely na ploty.

Produkujú solárne panely energiu, keď nesvieti slnko?

Solárne panely produkujú elektrickú energiu iba v čase, keď svieti slnko. Keď nesvieti slnko, solárne panely nemôžu produkovať elektrickú energiu.

Aby sa zabezpečilo, že bude k dispozícii elektrická energia aj v čase, keď solárne panely neprodukujú dostatok energie (napríklad v noci), môžu byť použité rôzne spôsoby ako napríklad ukladanie prebytočnej energie do batérií pre budúce použitie alebo prenos prebytočnej energie do elektrickej siete alebo virtuálnej batérie.

Produkujú solárne panely energiu, ak je na nich sneh?

Solárne panely môžu produkovať elektrickú energiu, aj keď sú pokryté snehom. Avšak, vysoká hladina snehu na paneloch môže ovplyvniť účinnosť solárneho systému. Sneh môže znížiť množstvo svetla, ktoré dopadá na panely, a tým znižuje množstvo vyprodukovanej energie.

V závislosti od klimatických podmienok v danom regióne, môže byť potrebné odstraňovať sneh z panelov, aby sa zabezpečila čo najvyššia účinnosť solárneho systému.

Fungujú solárne panely pri výpadku prúdu?

Solárne panely fungujú na princípe konvertovania slnečného žiarenia na elektrickú energiu, takže samotný výpadok prúdu nemá vplyv na ich fungovanie. Avšak, aby bolo možné využívať vyprodukovanú elektrickú energiu v čase, keď nie je dodávaný prúd zo siete, je potrebné mať zariadenie na ukladanie energie, ako napríklad batérie.

Solárny systém so zariadením na ukladanie energie sa nazýva "off-grid" systém, ktorý umožňuje využívať vyprodukovanú elektrickú energiu aj v čase výpadku prúdu. V prípade, že nie je k dispozícii batéria alebo iné zariadenie na ukladanie energie, solárny panel bude produkovať elektrickú energiu iba v čase, keď je prúd dodávaný zo siete. Tieto systémy sa nazývajú "on-grid" systémy.

Čo s prebytočnou energiou?

Prebytočná energia vyprodukovaná solárnymi panelmi môže byť uložená v batériách pre budúce použitie, alebo ju môže byť možné preniesť do elektrickej siete.

Jednou z možností je inštalácia fyzických batérií, ktoré umožňujú ukladať prebytočnú energiu vyprodukovanú solárnymi panelmi pre budúce použitie, napríklad v čase, keď slnko nesvieti.

Ďalšou možnosťou je prenos prebytočnej energie do elektrickej siete. Tento proces sa nazýva odovzdávanie energie do siete a vyžaduje, aby dom alebo podnik mal inštalovaný tzv. inverter, ktorý dokáže premeniť DC napätie na AC napätie potrebné pre elektrinu v sieti. Niektoré krajiny poskytujú možnosť výkupu prebytočnej energie zo solárnych panelov, takže domácnosti alebo podniky môžu zarobiť peniaze z predaja prebytočnej energie späť do elektrickej siete.

Treťou možnosťou je uloženie prebytočnej energie do virtuálnej batérie. Virtuálna batéria je koncept, ktorý umožňuje skladovanie prebytočnej energie vyprodukovanej solárnymi panelmi bez použitia fyzických batérií.

Ako náročná je montáž fotovoltiky?

Dĺžka trvania montáže fotovoltického systému sa líši v závislosti od veľkosti systému, typu panelov, a od konkrétneho projektu.

Montáž malého solárneho systému pre domácnosť by mohla trvať od jedného do niekoľkých dní. Montáž veľkého solárneho systému pre podnik by mohla trvať od niekoľkých týždňov do niekoľkých mesiacov.

Všeobecne sa dá očakávať, že proces montáže fotovoltického systému zahŕňa niekoľko krokov, ako napríklad:

  • Príprava projektu: vypracovanie projektu a konzultácie s odborníkmi
  • Príprava strechy: kontrola stavu strechy a úpravy, ak je to potrebné
  • Inštalácia panelov: inštalácia solárnych panelov na strechu
  • Inštalácia invertera: inštalácia zariadenia na prevod DC napätia na AC napätie
  • Spustenie a kontrola: skontrolovať funkčnosť systému a nastaviť ho

Je dôležité si uvedomiť, že proces montáže fotovoltického systému môže byť ovplyvnený množstvom faktorov, ako napríklad počasie, dostupnosť materiálu a odborníkov, a regulačné predpisy.

Potrebujem stavebné povolenie alebo ohlásenie?

Typicky, stavebné povolenie nie je potrebné, nakoľko sa umiestnením solárnych panelov na strechu „podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby oproti účelu, na ktorý bola pôvodná stavba povolená a neohrozujú sa záujmy spoločnosti“.

Aj napriek tomu je však lepšie informovať sa na príslušnom obecnom úrade. V niektorých prípadoch je totiž potrebné pri montáži fotovoltiky zohľadniť aj iné zákony a nariadenia, napríklad pamiatkový zákon.

Aká je návratnosť investície do solárnej elektrárne?

Návratnosť investície do solárnej elektrárne sa líši v závislosti od veľkosti systému, účinnosti panelov, ceny elektrickej energie v danom regióne, a viacerých ďalších faktorov.

Priemerná návratnosť investície do solárnej elektrárne je 5 až 10 rokov, v závislosti od konkrétnych okolností.

V posledných rokoch sa cena solárnych panelov značne znížila a zvyšuje sa účinnosť panelov, takže návratnosť investície sa skrátila. Tiež sa dajú získať dotácie a subvencie, ktoré môžu tiež zlepšiť návratnosť investície.

Aká je životnosť solárnych panelov?

Životnosť solárnych panelov sa pohybuje v rozmedzí od 25 do 30 rokov. Počas tejto doby by mali solárne panely produkovať elektrickú energiu s účinnosťou asi 80% až 90% pôvodnej účinnosti.

Je dôležité mať na pamäti, že životnosť solárnych panelov môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, ako napríklad kvalitou použitých materiálov, spôsobom inštalácie a údržby, a klimatickými podmienkami v danom regióne.

V súčasnosti existujú na trhu aj solárne panely s predĺženou životnosťou, ktoré sú schopné produkovať elektrickú energiu s vysokou účinnosťou po dobu až 35 rokov.

Vyžadujú solárne panely zvláštnu údržbu?

Solárne panely nevyžadujú náročnú údržbu, ale aby sa zabezpečila ich čo najvyššia účinnosť, odporúča sa pravidelné čistenie.

Pravidelné čistenie panelov pomáha odstraňovať nečistoty, ako napríklad prach, hmyz, listy, a vlhkosť, ktoré môžu ovplyvniť účinnosť panelov.

Okrem toho, je dôležité kontrolovať, či nie sú panely poškodené, či sú pevne prichytené a či sú napájacie káble neporušené. Tiež sa odporúča kontrolovať, či inverter funguje správne a má dostatok chladiva.

V prípade, že solárny systém má batérie, tiež sa odporúča kontrolovať ich stav, napr. napätie, teplota a kapacitu a pravidelne ich vykladať a nabíjať.

Ak sa robí pravidelná údržba, solárne panely by mali fungovať bez problémov po dlhú dobu, aj 25 až 30 rokov.

Zvažujete fotovoltiku? Obráťte sa na nás ešte dnes, radi zodpovieme vaše otázky a pripravíme ponuku.