ZELENÁ PODNIKOM — Dotácie na fotovoltiku pre firmy až do výšky €70 000 Viac informácií

Dotácie na fotovoltiku pre firmy

Dotácia: až do 45% pričom základná intenzita pomoci je 35%, s možnosťou bonifikácie o 5% (ak minimálne 90% vyrobenej energie bude spotrebovaných u žiadateľa) a ďalších 5% na zariadenia s minimálnym zaťažením ovzdušia.

Výška finančného príspevku: maximálne 70 000 €

Vyhlásenie výzvy očakávame čoskoro !!

Oprávnení žiadatelia:

  • Mikropodniky, malé a stredné podniky vykonávajúce akúkoľvek hospodársku činnosť okrem poľnohospodárstva
  • Osoby zapísané v obchodnom registri
  • Osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia
  • Osoby podnikajúce na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. Advokáti, notári, lekári)

Iné podmienky:

  • Súčasťou žiadosti musí byť energetický audit, pričom na vypracovanie energetického auditu môže byť poskytnutá dotácia vo výške 45%
  • Zariadenia musia byť inštalované do 6 mesiacov od uzatvorenia zmluvy
  • Jeden žiadateľ bude môcť žiadať o dotáciu na viaceré zariadenia (do maximálnej výšky príspevku)

Viac informácií nájdete tu - https://zelenapodnikom.eu/

Nechcete o danú dotáciu prísť? Dohodnite si s nami konzultáciu už teraz

Spustenie programu “Zelená podnikom” je podľa SIEA naplánované na začiatok roka 2024. Ak nechcete o dotáciu na OZE prísť, najlepšie bude ak si vopred:

  • Dohodnete spracovanie energetického auditu - NAPRÍKLAD S NAMI
  • Dohodnete ceu, termín a ďalšie podmienky na realizáciu FVE

Zvažujete fotovoltiku? Obráťte sa na nás ešte dnes, radi zodpovieme vaše otázky a pripravíme ponuku.